Wszystko o funduszach unijnych dla chcących założyć własną firmę


Ekspert: Bartłomiej WalczakW czerwcu kończę studia i chciałbym założyć firmę, konkretnie sklep internetowy. Słyszałem, że absolwenci uczelni mogą dostać unijne dotacje na uruchomienie biznesu, ale czy na każdy rodzaj działalności? Czy to prawda, że najpierw muszę się zarejestrować jako bezrobotny?


Absolwenci uczelni mogą oczywiście ubiegać się o unijne dotacje na założenie firmy. Czy każdej? W zasadzie tak, muszą jednak znaleźć odpowiedni unijny projekt. Są projekty przeznaczone wyłącznie dla konkretnych grup (na przykład dla matek wracających do pracy po urlopach wychowawczych czy dla niepełnosprawnych), na konkretny rodzaj działalności (na przykład na e-biznes) czy dla bezrobotnych, ale w wielu projektach jedynym warunkiem jest nieprowadzenie własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W takich konkursach o dotacje może ubiegać się praktycznie każdy: absolwent, student, bezrobotny, a nawet osoba pracująca, o ile nie ma własnego biznesu. Absolwenci mogą starać się o dotacje na założenie firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Listę instytucji, które ich udzielają, znajdzie Pan na stronie www.efs.wup.lodz.pl (zakładka Działanie 6.2), gdzie również zamieszczone są informacje o obecnie prowadzonych naborach.


Przez siedem lat prowadziłam małą piekarnię, jednak interes kiepsko się kręcił i pół roku temu zawiesiłam działalność. Czy gdybym chciała teraz założyć inną firmę, mogłabym dostać dotację z Unii Europejskiej?


Niestety, nie. O dotacje z Unii Europejskiej mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie miały zarejestrowanej żadnej działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku przed przystąpieniem do unijnego projektu. Nie ma znaczenia, czy firma została w tym czasie zawieszona, czy też zlikwidowana. Jeśli zlikwiduje Pani firmę i odczeka 12 miesięcy, wtedy będzie Pani mogła starać się o dotację na założenie nowego biznesu.


Ile najwięcej można dostać z funduszy unijnych na założenie własnego biznesu?


Wysokość maksymalnej dotacji na założenie firmy wynosi 40 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać tzw. wsparcie pomostowe w wysokości do 1,1 tys. zł przez 6-12 miesięcy na pokrycie bieżących kosztów działalności, czyli między innymi opłacenie składek ZUS, czynszu itp.


Jestem mechanikiem samochodowym zatrudnionym na etacie. Zarabiam niewiele, więc chciałbym w wolnym czasie dorobić, świadcząc usługi na własny rachunek. Czy jest możliwość otrzymania unijnej dotacji na założenie firmy przez osobę pracującą?


Tak, ale pod warunkiem że instytucja, w której będzie się Pan ubiegał o dotację, nie wprowadziła takiego ograniczenia. Na szczęście w wielu unijnych projektach jedynym wymogiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatniego roku, nie ma natomiast znaczenia, czy osoba starająca się o dotację jest zatrudniona, czy nie.


Po dwóch nieudanych próbach udało mi się wygrać konkurs i zdobyć dotację na własny biznes. Teraz jednak obawiam się, że firma długo nie utrzyma się na rynku. Czy wtedy będę musiała oddać pieniądze?


Jeśli Pani firma będzie działała krócej niż rok, będzie Pani musiała zwrócić dotację w pełnej wysokości oraz odsetki.


Prowadzę ze wspólnikiem niewielką przetwórnię owocowo-warzywną. Planujemy zakup nowoczesnej linii produkcyjnej do przerobu warzyw. Zamierzamy ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej, słyszeliśmy jednak, że trzeba mieć tzw. wkład własny. Czy to prawda?


Zawsze jest wymagany wkład własny, przy czym jego wysokość różni się w zależności od unijnego programu. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który w przypadku Pana firmy wydaje się być najbardziej adekwatny, wkład własny wynosi 50 procent kosztów planowanej inwestycji. Krótko mówiąc, połowę może Pan sfinansować z dotacji, a resztę wyłożyć z własnych funduszy lub z kredytu.


Za dwa miesiące kończę urlop wychowawczy. Moja ostatnia firma została zlikwidowana, nie mam więc szans na powrót do starej pracy, a na znalezienie nowej nie mam co liczyć. Postanowiłam spróbować sił we własnym biznesie. Planuję świadczyć usługi kosmetyczne z dojazdem do klientki. Czy mam szansę na dotację z Unii? Jeśli tak, gdzie jej szukać?


Może się Pani ubiegać o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszym krokiem, jaki powinna Pani zrobić, jest wejście na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (www.efs.wup.pl), gdzie znajdzie Pani listę instytucji udzielających takiego wsparcia, a także wykaz aktualnie prowadzonych naborów w regionie łódzkim. Są tam również szczegółowe informacje o poszczególnych projektach oraz kryteriach, jakie trzeba spełnić.


Chciałbym otworzyć solarium. Znalazłam już lokal do wynajęcia, wymaga on jednak remontu. Potrzebne jest mi też wyposażenie, bo nie mam swojego sprzętu. Na co mogłabym dostać unijną dotację i w jakiej wysokości?


Dotację może Pani otrzymać zarówno na remont lokalu, jak i na zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Nie ma żadnych ograniczeń co do rodzaju wydatków, trzeba jednak uzasadnić ich potrzebę w firmie, którą planuje się założyć. Mogą to być między innymi: narzędzia, komputer, oprogramowanie, założenie strony internetowej, koszty reklamy itp. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. zł, ale dodatkowo można skorzystać z tzw. wsparcia pomostowego (do 1,1 tys. zł miesięcznie przez okres do roku) na pokrycie bieżących kosztów działalności, na przykład opłacenie czynszu, rachunków za telefony czy paliwo.


Niedawno skończyłam studia. Udało mi się znaleźć pracę w szkole, ale tylko na pół etatu, dlatego szukam możliwości dorobienia do skromnej pensji. Wspólnie z koleżanką myślimy o firmie, która zajmowałaby się e-learningiem. Potrzebne są nam głównie dobre komputery i oprogramowanie. Czy możemy liczyć na unijną dotację i czy będziemy musiały pokryć część wydatków z własnych pieniędzy?


Oczywiście, mogą Panie liczyć na dotację. Na założenie firmy można dostać do 40 tys. zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2) i przeznaczyć je między innymi na kupno komputerów oraz oprogramowania. W przypadku firmy prowadzonej wspólnie, na przykład w formie spółki cywilnej, każda z Pań może otrzymać odrębną dotację w pełnej wysokości. Wkład własny nie jest wymagany. Jeśli zdecydują się Panie na udział w projekcie realizowanym w ramach tego programu, proszę nie rejestrować wcześniej firmy, bo taki jest warunek. Nabór uczestników do tych projektów jest prowadzony przez różne instytucje w Łódzkiem, a ich aktualny wykaz znajdą Panie na stronie www.efs.wup.lodz.pl.

Gdyby nie udało się znaleźć odpowiedniego projektu w ramach PO KL, jest możliwość uzyskania dotacji na świadczenie e-usług, w tym e-learningu, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.1). Jest on przeznaczony jednak dla istniejących firm, dlatego wcześniej trzeba zarejestrować działalność gospodarczą. Wymagany jest też wkład własny (minimum 15 procent refundowanych wydatków).


Prowadziłam firmę handlową, ale pięć lat temu zawiesiłam działalność. Ponieważ nie mam pracy, myślę o powrocie do własnego biznesu. Nie posiadam oszczędności, więc dotacje z Unii bardzo by mi się przydały na ponowny start. Jakie mam szanse?


Warunkiem ubiegania się o unijne dotacje na uruchomienie firmy jest nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie spełnia Pani tego warunku, ponieważ zawieszona, ale wciąż zarejestrowana działalność jest uznawana za nadal prowadzoną. Aby móc skorzystać z dotacji, musiałaby Pani wyrejestrować firmę, odczekać rok i dopiero wtedy poszukać projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (listy aktualnie realizowanych projektów w województwie łódzkim znajdują się na stronie www.efs.wup.lodz.pl).


Założyłem firmę zajmującą się sprzątaniem biur. Jest już zarejestrowana, ale jeszcze nie działa, bo zabrakło mi pieniędzy. Liczę na unijną dotację.


Firma została zarejestrowana, nie może się więc Pan ubiegać o unijne wsparcie na założenie własnej działalności. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka udzielane są wprawdzie dotacje na inwestycje w istniejących już firmach, ale dotyczą one wyłącznie innowacyjnych produktów, usług czy technologii.


Jestem osobą pracującą, mąż również pracuje na etacie. Zamierzam otworzyć sklep z damską odzieżą. Potrzebuję pieniędzy na remont lokalu, wyposażenie oraz towar. Czy jako osoba zatrudniona mogę otrzymać dotację z Unii Europejskiej?


Tak, ale nie w każdym unijnym konkursie będzie Pani mogła wziąć udział. Niektóre z nich, głównie prowadzone przez powiatowe urzędy pracy, są przeznaczone wyłącznie dla osób bezrobotnych. W większości pozostałych konkursów zatrudnienie na postawie umowy o pracę nie jest przeszkodą w ubieganiu się o unijne dotacje (tym bardziej etatowa praca męża nie ma żadnego znaczenia). Podstawowym, a często jedynym warunkiem jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację. Jeśli więc chce Pani starać się o pieniądze z Unii Europejskiej na uruchomienie firmy, proszę jej na razie nie rejestrować, ponieważ pozbawi to Panią możliwości udziału w unijnym konkursie.


Czy mogłabym dostać unijną dotację na zakup działki pod budowę małego pawilonu handlowego?


Nie ma możliwości uzyskania unijnej dotacji wyłącznie na zakup działki budowlanej. Nawet gdyby ubiegała się Pani o dotację na dużą inwestycję związaną z rozwojem firmy, refundowany wydatek na zakup gruntu mógłby wynieść maksymalnie 10 procent kosztów całego przedsięwzięcia. Gdyby natomiast zdecydowała się Pani na prowadzenie sklepu w wynajętym lokalu, mogłaby Pani starać się o dotację na założenie własnego biznesu i przeznaczyć jej część na remont oraz adaptację pomieszczeń (kupno nie wchodzi jednak w rachubę).


Noszę się z zamiarem otwarcia domu weselnego. Mam budynek, który z czasem chciałabym rozbudować, jednak na razie planuję jedynie remont. Zgromadziłam trochę oszczędności, ale na pewno nie wystarczą, więc bardzo by mi się przydała unijna dotacja. Po urlopie wychowawczym nie wróciłam do pracy, czyli na kredyt z banku nie mogę liczyć. Nie jestem też zarejestrowana w urzędzie pracy. Jakie mam szanse na otrzymanie dotacji i w jakiej wysokości?


Może Pani dostać do 40 tys. zł jednorazowej dotacji na uruchomienie firmy, w tym remont lokalu, a dodatkowo około 1,1 tys. zł przez 6-12 pierwszych miesięcy jej funkcjonowania (tzw. wsparcie pomostowe). Dotacje w takiej wysokości są przyznawane przez różne instytucje z regionu łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie trzeba być zarejestrowanym jako bezrobotny, aby się o nie ubiegać. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznają również powiatowe urzędy pracy, ale w tym przypadku musiałaby Pani mieć status osoby bezrobotnej, czyli zarejestrować się w urzędzie. Dotacje z PUP łatwiej uzyskać niż w konkursach organizowanych przez inne instytucje, jednak są one niższe - ich maksymalna wysokość to z reguły 18-19 tys. zł (sześciokrotność średniego wynagrodzenia).


Nie udało mi się znaleźć pracy po studiach, zarejestrowałam się więc jako bezrobotna, aby mieć ubezpieczenie. W tym roku planuję uruchomienie internetowego sklepu ze zdrową żywnością. Zamierzam ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiem, że chętnych jest wielu, dlatego zastanawiam się, czy nie można złożyć wniosku o dotację w kilku instytucjach jednocześnie, na przykład w urzędzie pracy i fundacji, która prowadzi unijne konkursy.


Formalnie nie ma przeciwwskazań, aby osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej ubiegała się o unijną dotację zarówno w powiatowym urzędzie pracy, jak i w instytucjach, które realizują projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2). Może Pani zatem wziąć udział w kilku konkursach. Proszę jednak pamiętać, że nawet jeśli wygra Pani na przykład dwa konkursy, i tak będzie Pani mogła podpisać tylko jedną umowę o dofinansowanie. Nie ma możliwości otrzymania dotacji na ten sam cel z dwóch różnych źródeł.


Planuję uruchomienie baru pod Łodzią. Mam trochę oszczędności, ale brakuje mi jeszcze około 100 tys. zł. Czy jest szansa na otrzymanie takiej kwoty z Unii Europejskiej? Na co konkretnie mógłbym otrzymać dofinansowanie i jakie warunki musiałbym spełnić?


Jeżeli mieszka Pan na terenie gminy wiejskiej lub miejscowości liczącej poniżej 5 tys. mieszkańców i tam będzie Pan prowadził firmę, może Pan skorzystać z dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”). Unijne dofinansowanie można przeznaczyć między innymi na:


  1. budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej;

  2. nadbudowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej;

  3. zagospodarowanie terenu;

  4. zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;

  5. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;

  6. kupno środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą.


Wysokość dotacji zależy od liczby miejsc pracy, które zamierza Pan utworzyć, oczywiście uzasadnionych zakresem planowanej działalności. Szczegółowe informacje uzyska Pan w oddziale terenowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) lub w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

Może się Pan również ubiegać o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 6.2), ale w tym przypadku w grę wchodzi maksymalnie 40 tys. zł.


Prowadzę firmę, która zatrudnia blisko 20 osób. Chciałbym poprawić warunki pracy, instalując urządzenia wentylacyjne w pomieszczeniu produkcyjnym. Czy jest możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej na zakup takich urządzeń?


Nie ma możliwości uzyskania unijnego dofinansowania na inwestycję związaną tylko z poprawą warunków pracy. Jako przedsiębiorca może się Pan ubiegać o dotacje między innymi na zakup środków trwałych (na przykład maszyn), nieruchomości, patentów i licencji, a także budowę bądź modernizację obiektów. Jeśli chodzi o wyposażenie, aby otrzymać dotację z Unii Europejskiej, musiałoby ono być niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz przyczynić się do zwiększenia innowacyjności firmy w skali kraju. Inwestycje, których celem jest poprawa warunków pracy, nie spełniają tych kryteriów.